Scouting van Maasdijk Heerenveen
Bezoek adres: van Bienemalaan 7 8453 WP Oranjewoud
Postadres: postbus 614 8440 AP Heerenveen
info@scouting-van-maasdijk.nl
www.scouting-van-maasdijk.nl

Aanmeldformulier

Velden aangegeven met een * zijn verplicht.

Persoonsgegevens

In het formaat dd-mm-jjjj.
Als het jeugdlid geen email adres heeft kan deze leeg gelaten worden.


Ouder(s)/Verzorger(s)Ouder/verzorger 1 verplicht


Ouder/verzorger 2
Eventueel kunt u hier ook een contactpersoon voor noodgevallen invullen.


Verzekering en HuisartsSpeltakBijzonderheden

Bij minderjarigheid is ondertekening door één van de ouders/verzorgers vereist.

Machtigingsformulier automatisch incasso

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Het bestuur en de leiding van Scouting van Maasdijk heten u en uw zoon of dochter van harte welkom bij Scouting van Maasdijk.

De gegevens van het nieuwe lid worden verwerkt in de Scouts Online Database (SOL). Deze gegevens kunt uzelf inzien en zo nodig bijwerken. Scouting van Maasdijk werkt met een kwartaalcontributie die wordt geïnd in de maanden, januari, april, juli en oktober. Contributie wordt geïnd met behulp van automatische incasso. Deze automatische incasso zorgt ervoor dat uzelf bijna niets meer hoeft te doen, de verschuldigde bedragen worden namelijk automatisch van uw rekening afgeschreven.

Voor deze automatische incasso zijn wel een aantal gegevens nodig:

Het is altijd mogelijk om een verschuldigd bedrag terug te laten storten. Echter wanneer u het oneens bent met een afschrijving is makkelijker om met de penningmeester te mailen zodat een passende oplossing kan worden gevonden.
Het is mogelijk om 56 dagen na de datum van afschrijving te storneren.

Het streven is om in de 1e week van de aangegeven maanden de automatische incasso aan te bieden bij de bank.

Bij de eerste factuur zal er € 12,50 extra geïncasseerd worden voor onze groepsdas en badge. Deze zullen dan bij de eerstvolgende opkomst overhandigd worden aan het jeugdlid.

Deze verschuldigde bedragen worden geïncasseerd via de rekening van Scouting van Maasdijk met rekeningnummer NL89 RABO 0336 3586 60

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd mailen naar penningmeester@scouting-vanmaasdijk.nl.